Kondolencje

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że dnia 24 grudnia 2018r.

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha

 

 

Łączymy się z pogrążoną w smutku Rodziną

i składamy wyrazy współczucia

 

Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Tryb działania podmiotu w zakresie wykonywania zadań publicznych określony następującymi dyrektywami:

  • a. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. N 2004, Nr256, poz 2572)
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2012r, poz. 204);
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.);
  • Statutu Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I
Facebook