Wyszukiwarka
DZWONKI

1.    800  -       845

2.    855  -       940

3.    950  -     1035

4.   1045  -    1130

5.   1140  -    1225

6.   1240  -    1325

7.  1335  -    1420

8.  1430  -   1515

9.  1520  -   1605

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Saj-Żukowska

e-mail: IOD_js@dbfotargowek.pl 

Kondolencje

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha 

 

Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 34     im. Mieszka I

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Tryb działania podmiotu w zakresie wykonywania zadań publicznych określony następującymi dyrektywami:

  • a. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. N 2004, Nr256, poz 2572)
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2012r, poz. 204);
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.);
  • Statutu Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I
Facebook