Terminarz spotkań z rodzicami

 

Lp.

Data

Tematyka

1.

13.09.2017r.

 

godz. 17.00

 • kalendarz roku szkolnego;
 • program wychowawczo - profilaktyczny;
 • zapoznanie ze statutem szkoły;
 • zapoznanie rodziców uczniów z organizacją egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego;
 • wybory Rady Klasowej Rodziców;
 • sprawy różne;

2.

18.10.2017r.

godz. 17.00

 

 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

3.

29.11.2017r.

godz. 17.00

 

 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

 

 

4.

 

10.01.2018r.

godz. 17.00

 • podsumowanie wyników pracy w pierwszym semestrze;
 • analiza frekwencji;
 • wnioski do dalszej pracy.
 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

5.

21.03.2018r.

godz. 17.00

 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

6.

23.05.2018r.

godz. 17.00

 • poinformowanie o wszystkich ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.
 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami.

W zależności od potrzeb w każdej klasie mogą być organizowane zebrania rodziców. Z propozycją zorganizowania  może wystąpić wychowawca, pedagog, dyrektor, a także rodzice.

 

Facebook