Kondolencje

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że dnia 24 grudnia 2018r.

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha

 

 

Łączymy się z pogrążoną w smutku Rodziną

i składamy wyrazy współczucia

 

Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół

Terminarz spotkań z rodzicami

 

 

Lp.

Data

Tematyka

1.

12.09.2018r.

 

godz. 17.00

 • kalendarz roku szkolnego;
 • program wychowawczo - profilaktyczny;
 • zapoznanie ze statutem szkoły;
 • zapoznanie rodziców uczniów z organizacją egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego;
 • zapoznanie rodziców z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • wybory Rady Klasowej Rodziców;
 • sprawy różne;

2.

24.10.2018r.

godz. 17.00

 

 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

3.

12.12.2018r.

godz. 17.00

 

 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

 

 

4.

 

23.01.2019r.

godz. 17.00

 • podsumowanie wyników pracy w pierwszym semestrze;
 • analiza frekwencji;
 • wnioski do dalszej pracy.
 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

5.

27.03.2019r.

godz. 17.00

 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

6.

22.05.2019r.

godz. 17.00

 • poinformowanie o wszystkich ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.
 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami.

 

W zależności od potrzeb w każdej klasie mogą być organizowane zebrania rodziców. Z propozycją zorganizowania  może wystąpić wychowawca, pedagog, dyrektor, a także rodzice.

Facebook