Wyszukiwarka
BIP

BIP

DZWONKI

1.    800  -       845

2.    855  -       940

3.    950  -     1035

4.   1045  -    1130

5.   1140  -    1225

6.   1240  -    1325

7.  1335  -    1420

8.  1430  -   1515

9.  1520  -   1605

Kondolencje

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha 

wieloletni

Dyrektor Szkoły 

 

Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 34     im. Mieszka I

Terminarz spotkań z rodzicami

 

 

Lp.

Data

Tematyka

1.

12.09.2018r.

 

godz. 17.00

 • kalendarz roku szkolnego;
 • program wychowawczo - profilaktyczny;
 • zapoznanie ze statutem szkoły;
 • zapoznanie rodziców uczniów z organizacją egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego;
 • zapoznanie rodziców z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • wybory Rady Klasowej Rodziców;
 • sprawy różne;

2.

24.10.2018r.

godz. 17.00

 

 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

3.

12.12.2018r.

godz. 17.00

 

 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

 

 

4.

 

23.01.2019r.

godz. 17.00

 • podsumowanie wyników pracy w pierwszym semestrze;
 • analiza frekwencji;
 • wnioski do dalszej pracy.
 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

5.

27.03.2019r.

godz. 17.00

 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

6.

22.05.2019r.

godz. 17.00

 • poinformowanie o wszystkich ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.
 • sprawy bieżące klasy i szkoły;
 • rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami.

 

W zależności od potrzeb w każdej klasie mogą być organizowane zebrania rodziców. Z propozycją zorganizowania  może wystąpić wychowawca, pedagog, dyrektor, a także rodzice.

Facebook