Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego

2018-06-18 21:49

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 

31 sierpnia 2018r.

Facebook