Technikum nr 30

OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

1.       Oddział I TA -  technik usług fryzjerskich  

 

Absolwent po ukończeniu szkoły nabędzie umiejętności w zakresie:

  •          wykonywania, w pełnym zakresie, usług fryzjerskich
  •          doboru zabiegów pielęgnacyjnych do rodzaju włosów
  •          dobierania kolorystyki: włosów, makijażu

Po ukończeniu technikum możliwość kontynuowania nauki w Szkole Policealnej:

w zawodzie technik usług kosmetycznych

Przedmioty punktowane:   język polski,   matematyka,   historia,   informatyka

 

2.     Oddział I TB - technik budownictwa

 

 Zostając technikiem budownictwa możesz:

  •          nadzorować przebieg procesu budowy
  •          wykonywać prace remontowo-budowlane
  •          sporządzać kosztorysy i projekty budowlane

Przedmioty punktowane: język polski,   matematyka,   historia,   informatyka

­     

3.    Oddział I TC – technik technologii drewna

 

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

  • wykonywania wyrobów z drewna
  •  organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą i renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich
  • sporządzania dokumentacji projektowej wyrobów z drewna
  •  organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych

Przedmioty punktowane:   język polski,   matematyka,   historia,   informatyka

­  Zajęcia praktyczne odbywają się w profesjonalnej stolarni w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Absolwenci technikum w zawodach:

­         technik usług fryzjerskich

­         technik budownictwa

­         technik technologii drewna

są poszukiwani na rynku pracy i nie mają problemów z podjęciem dobrej pracy w wyuczonym zawodzie.

 

Facebook