Kondolencje

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że dnia 24 grudnia 2018r.

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha

 

 

Łączymy się z pogrążoną w smutku Rodziną

i składamy wyrazy współczucia

 

Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół

Technik usług pocztowych i finansowych

Technik usług pocztowych i finansowych – 421108 – 1 rok (2 semestry)

 

Podstawowym celem kształcenia słuchaczy jest przygotowanie ich do świadczenia usług pocztowych i finansowych w sektorze pocztowym na stanowisku bezpośredniej obsługi klienta.

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach: agencjach pocztowych, finansowych, ubezpieczeniowych, firmach kurierskich, bankach.

 

Nauka bezpłatna w systemie zaocznym – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co 2 tygodnie)

   W trakcie nauki słuchacz realizuje przedmioty:

·       Usługi pocztowe i kurierskie

·         Usługi finansowe

·         Obrót towarowy

·         Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym

·         Usługi ekspedycyjne

·         Język obcy w usługach pocztowych i finansowych

·         Usługi paczkowo – finansowe w praktyce

·         Realizowanie prac rozdzielczo – ekspedycyjnych

Słuchacz w trakcie nauki uzyskuje kwalifikacje:

AU.66 – świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego – egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się po I sem.

AU.67 – wykonywanie zadań rozdzielczo – ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich - egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się po II sem.

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe: Technik usług pocztowo-finansowych Pdf.

Facebook