Technik usług pocztowych i finansowych

Technik usług pocztowych i finansowych – 421108 – 1 rok (2 semestry)

Podstawowym celem kształcenia słuchaczy jest przygotowanie ich do świadczenia usług pocztowych i finansowych w sektorze pocztowym na stanowisku bezpośredniej obsługi klienta.

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach: agencjach pocztowych, finansowych, ubezpieczeniowych, firmach kurierskich, bankach.

 

Nauka bezpłatna w systemie zaocznym – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co 2 tygodnie)

 

Słuchacz w trakcie nauki uzyskuje kwalifikacje:

EKA.08 – świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego 

Facebook