Technik technologii drewna

Celem kształcenia, jakie realizuje technikum stolarskie w Warszawie jest przygotowanie osób uczących się zawodu do prowadzenia działań z zakresu stolarki drzewnej w warunkach odpowiadających współczesnym wymogom. Dużą wagę przywiązuje się do aktywnego funkcjonowania na nieustannie zmieniającym się rynku pracy, a więc edukacja opiera się również na nauce przewidywania zmian i reakcji na nowo pojawiające się technologie i możliwości.

Technikum stolarskie i profil absolwenta

 • odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego
 • steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy.
 • organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych
 • przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych
 • wykonuje rysunki techniczne i schematy technologiczne
 • tworzy zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne

W trakcie nauki uczniowie nabywają następujące kwalifikacje:

DRM.04 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich i materiałów drewnopochodnych
DRM.08 – Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Zajęcia praktyczne 

kl. I-III - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 ul. Mińska 1/5 

kl. III i kl. IV - 4-tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach stolarskich 

kl. V - specjalizacja np.: 

- design w meblarstwie 

- projektowanie i aranżacja wnętrz 

Przykładowe miejsca pracy:

 • zakłady przemysłu meblarskiego,
 • zakłady renowacji mebli, stolarki budowlanej, tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drewnianej,
 • ośrodki projektowania i marketingu wyrobów drewna
 • działy techniczno-produkcyjne
 • laboratoria zakładowe i branżowe
 • instytucje badawcze, laboratoria chemiczne
 • biura projektowe przemysłu drzewnego

Technikum technologii drewna w Warszawie sprzyja edukacji w kierunku reagowania na elastycznie zmieniający się system kształcenia. Nieustannie doskonalimy system edukacji naszych uczniów, aby był on w jak największym stopniu dopasowany do wymagań współczesnego rynku pracy. 

Galeria

Drewno

Drewno

Projekt szafy z drewna

Projekt szafy z drewna

Technik technologii drewna

Technik technologii drewna
Facebook