Technikum budowlane

 • Technik budownictwa - praktyki
  Technik budownictwa - praktyki
 • Praktyki na budowie
  Praktyki na budowie
 • Programy projektowe
  Programy projektowe
 • Konstrukcje
  Konstrukcje

Technikum budowlane w Warszawie umożliwia kształcenie w kierunku branży budowlanej i uzyskanie z tego tytułu odpowiednich kwalifikacji i dyplomu, które będą ich potwierdzeniem. Uczeń przygotowywany jest do zawodu pod kątem teorii i praktyki. Przekazaną przez nauczycieli wiedzę, wykorzystuje on na przedmiotach praktycznych realizowanych w ramach kształcenia zawodowego.

Technik budownictwa - zadania zawodowe:

 • wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • organizacja i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

W trakcie nauki uczniowie uzyskują następujące kwalifikacje:

BUD.12- Wykonywanie  robót murarsko-tynkarskich 
BUD.14- Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 

 

Facebook