Kondolencje

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że dnia 24 grudnia 2018r.

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha

 

 

Łączymy się z pogrążoną w smutku Rodziną

i składamy wyrazy współczucia

 

Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół

Technikum budowlane

 • Technik budownictwa - praktyki
  Technik budownictwa - praktyki
 • Praktyki na budowie
  Praktyki na budowie
 • Programy projektowe
  Programy projektowe
 • Konstrukcje
  Konstrukcje

Technikum budowlane w Warszawie umożliwia kształcenie w kierunku branży budowlanej i uzyskanie z tego tytułu odpowiednich kwalifikacji i dyplomu, które będą ich potwierdzeniem. Uczeń przygotowywany jest do zawodu pod kątem teorii i praktyki. Przekazaną przez nauczycieli wiedzę, wykorzystuje on na przedmiotach praktycznych realizowanych w ramach kształcenia zawodowego.

Technik budownictwa - zadania zawodowe:

 • wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • organizacja i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Kosztorysowanie w budownictwie
 • Rysunek budowlany
 • Język obcy zawodowy w budownictwie
 • Działalność gospodarcza w budownictwie
 • Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych 
 • Organizacja robót budowlanych

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Dokumentacja techniczna
 • Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • Nadzór robót budowlanych
 • Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
 • Praktyki zawodowe - 4 tygodnie w III klasie

W trakcie nauki uczniowie uzyskują następujące kwalifikacje:

BD.29- Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych - egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec II sem. klasy III
BD.30- Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów - egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec I sem. klasy IV

 

Facebook