Wyszukiwarka
BIP

BIP

DZWONKI

 

1.      745 – 830

2.   835 – 920

3.  930 – 1015

4.  1025 – 1110

5.  1120 – 1205

6.  1220 – 1305

7.  1310 – 1355

8.  1405 – 1450

9.   1500 – 1545

10. 1550 – 1635

 

Kondolencje

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha 

wieloletni

Dyrektor Szkoły 

 

Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 34     im. Mieszka I

Szkoła policealna zaoczna Warszawa

Umożliwiamy zdobycie odpowiednich kwalifikacji, które pozwalają na świadczenie usług z zakresu:

  • technik usług kosmetycznych: osoba po ukończeniu nauki w szkole policealne na tym kierunku wykonuje zabiegi kosmetyczno- pielęgnacyjne, lecznicze i upiększające. Posiada również stosowne kwalifikacje do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych
  • technik usług pocztowych i finansowych: osoba podczas nauki przygotowywana jest do świadczenia usług z zakresu obsługi klienta w instytucjach finansowych i pocztowych. Po ukończeniu edukacji w szkole policealnej zaocznej w Warszawie posiada stosowną wiedzę z zakresu usług finansowych, obrotu pocztowego, przesyłek, usług ekspedycyjnych oraz zawodowego języka obcego.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, czyli w weekendy, spotkania średnio co 2 tygodnie. Umożliwia to połączenie edukacji i kształcenia z karierą zawodową. Nauka trwa 4 semestry, czyli 2 lata i kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, których potwierdzeniem jest uzyskany dyplom.

Szkoła policealna zaoczna w Warszawie nie prowadzi egzaminów wstępnych. Warunkiem jest ukończenie liceum lub technikum. Naukę w naszej szkole może podjąć zatem każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej.


Facebook