Wyszukiwarka
BIP

BIP

DZWONKI

1.    800  -       845

2.    855  -       940

3.    950  -     1035

4.   1045  -    1130

5.   1140  -    1225

6.   1240  -    1325

7.  1335  -    1420

8.  1430  -   1515

9.  1520  -   1605

Kondolencje

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha 

wieloletni

Dyrektor Szkoły 

 

Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 34     im. Mieszka I

Szczęśliwy numerek

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I 

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

2.Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 30, które

odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku elektronicznym.

3.Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych

losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

4.Szczęśliwy numerek zwalnia z:

·        niezapowiedzianych kartkówek

·        niezapowiedzianych odpowiedzi

·        zadanych zadań domowych

Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

  • zaplanowanych sprawdzianów
  • zaplanowanych kartkówek
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie, w dzienniku elektronicznym Librus oraz wyświetlany na kontach nauczycieli, rodziców  i uczniów.

6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia

obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może.

skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

7. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 07 listopada

Facebook