Kondolencje

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że dnia 24 grudnia 2018r.

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha

 

 

Łączymy się z pogrążoną w smutku Rodziną

i składamy wyrazy współczucia

 

Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół

Szczęśliwy numerek

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I 

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

2.Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 30, które

odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku elektronicznym.

3.Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych

losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

4.Szczęśliwy numerek zwalnia z:

·        niezapowiedzianych kartkówek

·        niezapowiedzianych odpowiedzi

·        zadanych zadań domowych

Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

  • zaplanowanych sprawdzianów
  • zaplanowanych kartkówek
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie, w dzienniku elektronicznym Librus oraz wyświetlany na kontach nauczycieli, rodziców  i uczniów.

6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia

obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może.

skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

7. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 07 listopada

Facebook