Struktura własnościowa

Struktura własnościowa Zespołu Szkół nr 34 jest zgodna z Ustawą o systemie oświaty Dz.U z 2004r. Nr 256, poz 2572.

Organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa.

 

Facebook