Sposób załatwiania spraw

DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW:


Wszystkie informacje odnośnie załatwiania spraw można uzyskać, osobiście, w sekretariacie szkoły, lub telefonicznie  w godz. 8.oo - 16.oo

  • Sprawy pracownicze – załatwiane są zgodnie z regulaminem pracy i kodeksem pracy.

Sprawy uczestników, odbiorców usług – załatwiane są bezpośrednio przez dyrektora w ramach dobrych praktyk.

Facebook