Rekrutacja

OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Rekrutacja  trwa  do 30 sierpnia 2017r.

 

O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się osoby, które ukończyły liceum lub technikum i  posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych

Nauka  bezpłatna

 

1.      Zawód: technik usług kosmetycznych

Tryb nauczania:  zaoczny (średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele)

Czas trwania nauki:  4 semestry

Umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych.

Perspektywy pracy:

·         Salony kosmetyczne

·         Gabinety odnowy biologicznej

·         Firmy kosmetyczne

·         Ośrodki SPA

Dokumenty, które należy złożyć:

         wniosek o przyjęcie do szkoły

         świadectwo ukończenia szkoły średniej,

          3 fotografie

2.      Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Nauka  bezpłatna  

Tryb nauczania:  zaoczny (średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele)

Czas trwania nauki:  2 semestry

Umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych.

Perspektywy pracy:

·         Przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe

·         Firmy kurierskie i spedycyjne

·         Punkty poboru opłat

Technik usług pocztowych i finansowych  odpowiedzialny za przyjmowanie, przewóz, doręczanie i wydawanie przesyłek pocztowych. Na tym kierunku nauczysz się prawidłowego  przyjmowania i dokonywania wypłat, rozliczania przekazów pieniężnych i pocztowych oraz Pocztowych Zleceń Wypłat (PZW), a także zdobędziesz wiedzę na temat prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży usług.Absolwent tego kierunku będzie potrafił udzielać informacji o usługach pocztowych i finansowych świadczonych i oferowanych a także wykonywać czynności rozdzielczo-ekspedycyjne i przewozowe przesyłek pocztowych.

Dokumenty, które należy złożyć:

         wniosek o przyjęcie do szkoły

         świadectwo ukończenia szkoły średniej,

     3 fotografie 

Nauka  bezpłatna  

 3.  Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej 

Tryb nauczania:  zaoczny (średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele)

Czas trwania nauki:  2 semestry

Umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej:

·   współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,

· doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji

i integracji ze środowiskiem,

·    diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych,

·    pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,

·   planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej,

·    włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne

Praca:

·      Domy Pomocy Społecznej,

·       Centra Pomocy Rodzinie,

·       Warsztaty Terapii Zajęciowej,

·       Ośrodki Pomocy Społecznej,

·       Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze,

·       Hospicja, Oddziały Szpitalne

·       Fundusze i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć:

wniosek o przyjęcie do szkoły

świadectwo ukończenia szkoły średniej

3 fotografie 

Nauka  bezpłatna  

4. Opiekun osoby starszej

Tryb nauczania:  zaoczny (średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele)

Czas trwania nauki:  4 semestry

Umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej

·   pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego,

·    pomaga w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących

·    monitoruje na bieżąco stan zdrowia podopiecznego

·   wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych,

·   udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej,

·   mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Praca:

·         Domy pomocy społecznej.

·         Hospicja.

·         Placówki opieki paliatywnej lub inne instytucje opiekuńcze

·         Szpitale.

·         Organizacje społeczne.

·         Prowadzenie własnej firmy

Dokumenty, które należy złożyć:

wniosek o przyjęcie do szkoły

świadectwo ukończenia szkoły średniej,

3 fotografie 

·         icoszkola-policealna-nr-36.doc

drukuj

« powrót

DO GÓRY

 

 

Facebook