Wyszukiwarka
BIP

BIP

DZWONKI

1.    800  -       845

2.    855  -       940

3.    950  -     1035

4.   1045  -    1130

5.   1140  -    1225

6.   1240  -    1325

7.  1335  -    1420

8.  1430  -   1515

9.  1520  -   1605

Kondolencje

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha 

wieloletni

Dyrektor Szkoły 

 

Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 34     im. Mieszka I

Rekrutacja

Rekrutacja  trwa  do 29 sierpnia 2019

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 8 – letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo  ukończenia szkoły zawodowej mogą być przyjęci do klasy drugiej liceum.

W procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

W ramach rekrutacji należy złożyć

  •  Wniosek o przyjęcie do szkoły (w załączniku)
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
  • 2 fotografie

 Nauka bezpłatna    Zajęcia w systemie zaocznym odbywają się w sobotę i niedzielę (co 2 tygodnie)

Facebook