Rekrutacja

Rekrutacja  trwa  do 30 sierpnia 2018

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 8 – letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo  ukończenia szkoły zawodowej mogą być przyjęci do klasy drugiej liceum.

W procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

W ramach rekrutacji należy złożyć

  •  Wniosek o przyjęcie do szkoły (w załączniku)
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
  •  3 fotografie

 Nauka bezpłatna    Zajęcia w systemie zaocznym odbywają się w sobotę i niedzielę (przeciętnie co 2 tygodnie)

Facebook