Kondolencje

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że dnia 24 grudnia 2018r.

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha

 

 

Łączymy się z pogrążoną w smutku Rodziną

i składamy wyrazy współczucia

 

Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół

Rekrutacja

Rekrutacja  trwa  do 30 sierpnia 2019

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 8 – letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo  ukończenia szkoły zawodowej mogą być przyjęci do klasy drugiej liceum.

W procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

W ramach rekrutacji należy złożyć

  •  Wniosek o przyjęcie do szkoły (w załączniku)
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
  •  3 fotografie

 Nauka bezpłatna    Zajęcia w systemie zaocznym odbywają się w sobotę i niedzielę (przeciętnie co 2 tygodnie)

Facebook