Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w warunkach zagrożenia

2020-06-03 21:31

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.

•Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy – smartfonu, maskotek…

Na egzamin należy przynieść:

•własne przybory piśmienniczych (czarny długopis, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator);

•własny słownik w przypadku cudzoziemców;

•butelkę wody;

•coś do zjedzenia w przerwie, jeśli tego samego dnia zdaje się dwa egzaminy.

Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

Facebook