WAŻNA INFORMACJA

2020-10-23 18:14

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że w okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zajęcia praktyczne (kształcenie praktyczne) w Technikum, Branżowej Szkole I stopnia, Branżowej Szkole II stopnia, Szkole Policealnej oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (ul. Mińska 1/5) realizowane będą zdalnie. Materiały do zajęć oraz wszelkie informacje będą przekazywane poprzez e-dziennik Librus.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Facebook