Wyszukiwarka
Wirtualny spacer
Dzień otwarty

Dzień otwarty

27.04. godz.17.00

BIP

BIP

DZWONKI

1.      800 – 845

2.   850 – 935

3.  945 – 1030

4.  1040 – 1125

5.  1135 – 1220

6.  1235 – 1320

7.  1325 – 1410

8.  1420 – 1505

9.   1510 – 1555

10. 1600 – 1645

TECHNIKUM NR 30 - harmonogram egzaminów

Egzaminy zawodowe odbywają się zgodnie z  komunikatem dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2022 roku.

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE POPRAWKOWE:

Część praktyczna (dokumentacja)

20 czerwca 2022r.  - godz. 9:00 

AU.26 - Projektowanie fryzur

BD.30 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 Część pisemna: 

21 czerwca 2022r.  - godz. 10:00  

AU.26 - Projektowanie fryzur

21 czerwca 2022r.  - godz. 12:00  

BD.30 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 

Facebook