Wyszukiwarka
DZWONKI

1.    800  -       845

2.    855  -       940

3.    950  -     1035

4.   1045  -    1130

5.   1140  -    1225

6.   1240  -    1325

7.  1335  -    1420

8.  1430  -   1515

9.  1520  -   1605

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Saj-Żukowska

e-mail: IOD_js@dbfotargowek.pl 

Kondolencje

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha 

 

Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 34     im. Mieszka I

Technik usług pocztowych i finansowych

Technik usług pocztowych i finansowych – 421108 – 1 rok (2 semestry)

 

Podstawowym celem kształcenia słuchaczy jest przygotowanie ich do świadczenia usług pocztowych i finansowych w sektorze pocztowym na stanowisku bezpośredniej obsługi klienta.

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach: agencjach pocztowych, finansowych, ubezpieczeniowych, firmach kurierskich, bankach.

 

Nauka bezpłatna w systemie zaocznym – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co 2 tygodnie)

   W trakcie nauki słuchacz realizuje przedmioty:

·       Usługi pocztowe i kurierskie

·         Usługi finansowe

·         Obrót towarowy

·         Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym

·         Usługi ekspedycyjne

·         Język obcy w usługach pocztowych i finansowych

·         Usługi paczkowo – finansowe w praktyce

·         Realizowanie prac rozdzielczo – ekspedycyjnych

Słuchacz w trakcie nauki uzyskuje kwalifikacje:

AU.66 – świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego – egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się po I sem.

AU.67 – wykonywanie zadań rozdzielczo – ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich - egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się po II sem.

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe: Technik usług pocztowo-finansowych Pdf.

Facebook