Wyszukiwarka
Wirtualny spacer
Dzień otwarty

Dzień otwarty

27.04. godz.17.00

BIP

BIP

DZWONKI

1.      800 – 845

2.   850 – 935

3.  945 – 1030

4.  1040 – 1125

5.  1135 – 1220

6.  1235 – 1320

7.  1325 – 1410

8.  1420 – 1505

9.   1510 – 1555

10. 1600 – 1645

Technik technologii drewna

 Specjalizacja – projektowanie mebli i aranżacja wnętrz

Opis specjalności:

Projektowanie mebli i aranżacja wnętrz - celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do kreatywnego rozwijania wyobraźni,   posługiwania się programami komputerowymi do projektowania mebli i aranżowania wnętrz kuchennych, pokojowych.

Podczas zajęć uczeń  dowie się:

ü  jak tworzyć wystawy, ekspozycje i projekty mebli kuchennych, pokojowych;

ü  jakie są zasady i etapy procesu inwestycyjnego od  koncepcji do realizacji;

ü  jakie są aktualne trendy w projektowaniu wnętrz i designie w meblarstwie.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie potrafił:

ü  rozpoznawać rodzaje i oceniać jakość drewna, tworzyw drzewnych;

ü  zabezpieczać drewno i wyroby z drewna przed działaniem czynników zewnętrznych;

ü  wykonywać badania laboratoryjne, interpretować i wdrażać wyniki;

ü  organizować i kontrolować procesy technologiczne przetwarzania drewna;

ü  stosować najnowsze technologie i trendy obowiązujące w przemyśle drzewnym oraz meblowym;

ü  programować oraz obsługiwać maszyny i urządzenia sterowane komputerowo (numerycznie – w tym obrabiarek CNC);

ü  odczytywać, interpretować i wykonywać szkice i rysunki techniczne;

ü  projektować wyroby z drewna i tworzyw drzewnych;

ü  sporządzać kosztorysy;

ü  monitorować przebieg procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych;

ü  wykonywać wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych;

ü  wykonywać naprawy i renowacje wyrobów z drewna.

Perspektywy zatrudnienia:

ü  zakłady stolarskie;

ü   urzędy administracji państwowej i samorządu – m.in. wydział architektury,

ü  Lasy Państwowe;

ü   biura projektowe;

ü    biura aranżacji wnętrz;

ü   pracownie zajmujące się renowacją i konserwacją mebli;

ü   prowadzenie własnej firmy.

W trakcie nauki uczniowie nabywają następujące kwalifikacje:

DRM.04 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich i materiałów drewnopochodnych
DRM.08 – Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Zajęcia praktyczne 

kl. I-III - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 ul. Mińska 1/5 

kl. III i kl. IV - 4-tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach stolarskich 

kl. IV i V  - specjalizacja projektowanie mebli i aranżacja wnętrz

Facebook