Wyszukiwarka
Wirtualny spacer
Dzień otwarty

Dzień otwarty

27.04. godz.17.00

BIP

BIP

DZWONKI

1.      800 – 845

2.   850 – 935

3.  945 – 1030

4.  1040 – 1125

5.  1135 – 1220

6.  1235 – 1320

7.  1325 – 1410

8.  1420 – 1505

9.   1510 – 1555

10. 1600 – 1645

Szkoła policealna zaoczna Warszawa

Umożliwiamy zdobycie odpowiednich kwalifikacji, które pozwalają na świadczenie usług z zakresu:

  • technik usług kosmetycznych: osoba po ukończeniu nauki w szkole policealne na tym kierunku wykonuje zabiegi kosmetyczno- pielęgnacyjne, lecznicze i upiększające. Posiada również stosowne kwalifikacje do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych
  • technik usług pocztowych i finansowych: osoba podczas nauki przygotowywana jest do świadczenia usług z zakresu obsługi klienta w instytucjach finansowych i pocztowych. Po ukończeniu edukacji w szkole policealnej zaocznej w Warszawie posiada stosowną wiedzę z zakresu usług finansowych, obrotu pocztowego, przesyłek, usług ekspedycyjnych oraz zawodowego języka obcego.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, czyli w weekendy, spotkania średnio co 2 tygodnie. Umożliwia to połączenie edukacji i kształcenia z karierą zawodową. Nauka trwa 4 semestry, czyli 2 lata i kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, których potwierdzeniem jest uzyskany dyplom.

Szkoła policealna zaoczna w Warszawie nie prowadzi egzaminów wstępnych. Warunkiem jest ukończenie liceum lub technikum. Naukę w naszej szkole może podjąć zatem każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej.


Facebook