Wyszukiwarka
Wirtualny spacer
BIP

BIP

DZWONKI

1.      800 – 845

2.   850 – 935

3.  945 – 1030

4.  1040 – 1125

5.  1135 – 1220

6.  1235 – 1320

7.  1325 – 1410

8.  1420 – 1505

9.   1510 – 1555

10. 1600 – 1645

Szkoła Branżowa I stopnia nr 41 - harmonogram egzaminów

 

TERMINY:

Część pisemna: 

 

 

 

KWALIFIKACJE:

AU.20 -Prowadzenie sprzedaży 

AU.23 – Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

BD.04 – Wykonywanie robót montażowych,, okładzinowych i wykończeniowych

M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.24 – Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

MG.27 – Wykonywanie prac lakierniczych

TG.04 - Produkcja wyrobów cukierniczych

T.07 - Sporządzanie potraw i napojów

 

AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

BD.05 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Facebook