Wyszukiwarka
Wirtualny spacer
Dzień otwarty

Dzień otwarty

27.04. godz.17.00

BIP

BIP

DZWONKI

1.      800 – 845

2.   850 – 935

3.  945 – 1030

4.  1040 – 1125

5.  1135 – 1220

6.  1235 – 1320

7.  1325 – 1410

8.  1420 – 1505

9.   1510 – 1555

10. 1600 – 1645

Szczęśliwy numerek

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I 

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

2.Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 30, które

odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku elektronicznym.

3.Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych

losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

4.Szczęśliwy numerek zwalnia z:

·        niezapowiedzianych kartkówek

·        niezapowiedzianych odpowiedzi

·        zadanych zadań domowych

Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

  • zaplanowanych sprawdzianów
  • zaplanowanych kartkówek
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie, w dzienniku elektronicznym Librus oraz wyświetlany na kontach nauczycieli, rodziców  i uczniów.

6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia

obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może.

skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

7. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 07 listopada

Facebook