Wyszukiwarka
DLA KANDYDATÓW

SPOTKANIE INFORMACYJNE

18 MARCA 2020r.

o godz. 17.00

(jeszcze w szkole

ul. Mieszka I nr 7)

 

ODWOŁANE!!!

BIP

BIP

DZWONKI

 

1.      745 – 830

2.   835 – 920

3.  930 – 1015

4.  1025 – 1110

5.  1120 – 1205

6.  1220 – 1305

7.  1310 – 1355

8.  1405 – 1450

9.   1500 – 1545

10. 1550 – 1635

 

Rekrutacja

      SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2020/21

             Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 4 czerwca 2020r.

      rekrutację przeprowadza się wg następującego harmonogramu: 

 

  1. od 15 czerwca  do 3 sierpnia   kandydaci  składają wnioski wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły, wydawane są skierowania na badania lekarskie.
  2. 12 sierpnia   komisja rekrutacyjna  ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych  i  kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
  3. od 13 sierpnia  do 18 sierpnia   kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  potwierdzają wolę podjęcia nauki w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenie o zawodzie nauczanym  w branżowej szkole I stopnia  (ZSZ) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych.
  4.  19 sierpnia   komisja rekrutacyjna  ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Facebook