Rekrutacja

      SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2020/21

             Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 4 czerwca 2020r.

      rekrutację przeprowadza się wg następującego harmonogramu: 

 

  1. od 15 czerwca  do 3 sierpnia   kandydaci  składają wnioski wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły, wydawane są skierowania na badania lekarskie.
  2. 12 sierpnia   komisja rekrutacyjna  ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych  i  kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
  3. od 13 sierpnia  do 18 sierpnia   kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  potwierdzają wolę podjęcia nauki w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenie o zawodzie nauczanym  w branżowej szkole I stopnia  (ZSZ) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych.
  4.  19 sierpnia   komisja rekrutacyjna  ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Facebook