Wyszukiwarka
DZWONKI

1.    800  -       845

2.    855  -       940

3.    950  -     1035

4.   1045  -    1130

5.   1140  -    1225

6.   1240  -    1325

7.  1335  -    1420

8.  1430  -   1515

9.  1520  -   1605

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Saj-Żukowska

e-mail: IOD_js@dbfotargowek.pl 

Kondolencje

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha 

 

Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 34     im. Mieszka I

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności : Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r., nr 256, poz 2572)


ZADANIA SZKOŁY


Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I jest szkołą publiczną, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów / słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje:

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, w przypadku kształcenia zawodowego również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,
b) ramowy plan nauczania;

 5) szkoła wydaje:

  • świadectwa promocyjne
  • świadectwa ukończenia szkoły
Facebook