Oferta

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1

Szkoła na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia, rozpocznie działalność od 1 września 2020roku.

Słuchaczami szkoły mogą być absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej z lat 2015 – 2019.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, (co dwa tygodnie: sobota – niedziela).

Branżowa Szkoła II stopnia kształci w zawodach:

·        technik usług fryzjerskich – dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie fryzjer;

·        technik handlowiec - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca;

·        technik żywienia i usług gastronomicznych - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz;

·        technik technologii żywności - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie cukiernik lub  piekarz;

·        technik pojazdów samochodowych - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych,

·        technik fotografii i multimediów - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie fotograf;

·        technik elektryk - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie elektryk.

Absolwenci Branżowej Szkoły II stopnia uzyskają wykształcenie średnie branżowe.

Po zdaniu:

·        egzaminu zawodowego otrzymają dyplom technika;

·        egzaminu maturalnego otrzymają świadectwo maturalne.

Wybierając kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia, tytuł technika i wykształcenie średnie uzyskuje się w 5 lat ( 3 lata – Branżowa Szkoła I stopnia + 2 lata – Branżowa Szkoła II stopnia).

W Branżowej Szkole II stopnia można łączyć naukę z pracą.  Nauka w szkole bezpłatna.

W trakcie nauki uczeń realizuje następujące zajęcia edukacyjne:

·        język polski;

·        język angielski;

·        matematyka.

Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest uczestnictwo na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Facebook