Wyszukiwarka
Wirtualny spacer
Dzień otwarty

Dzień otwarty

27.04. godz.17.00

BIP

BIP

DZWONKI

1.      800 – 845

2.   850 – 935

3.  945 – 1030

4.  1040 – 1125

5.  1135 – 1220

6.  1235 – 1320

7.  1325 – 1410

8.  1420 – 1505

9.   1510 – 1555

10. 1600 – 1645

Oferta

OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Termin rekrutacji: od 16 maja do 1 lipca 2022r.

 

Szkoła na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia

Słuchaczami szkoły mogą być absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej z lat 2017 – 2019.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, (co dwa tygodnie: sobota – niedziela).

Branżowa Szkoła II stopnia kształci w zawodach:

§  technik usług fryzjerskich – dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie fryzjer;

§  technik handlowiec - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca;

§  technik fotografii i multimediów - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie fotograf; 

§  technik żywienia i usług gastronomicznych - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz;

§  technik technologii żywności - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie cukiernik, piekarz, wędliniarz;

§  technik pojazdów samochodowych - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych,

§  technik robót wykończeniowych w budownictwie - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Absolwenci Branżowej Szkoły II stopnia uzyskają wykształcenie średnie branżowe.

Po zdaniu:

·        egzaminu zawodowego otrzymają dyplom technika;

·        egzaminu maturalnego otrzymają świadectwo maturalne.

Wybierając kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia, tytuł technika i wykształcenie średnie uzyskuje się w 5 lat ( 3 lata – Branżowa Szkoła I stopnia + 2 lata – Branżowa Szkoła II stopnia).

W Branżowej Szkole II stopnia można łączyć naukę z pracą.  Nauka w szkole bezpłatna.

W trakcie nauki uczeń realizuje następujące zajęcia edukacyjne:

·        język polski;

·        język angielski;

·        matematyka.

Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Wymagane dokumenty:

·         wniosek o przyjęcie

·         świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia

·         zaświadczenie lekarskie

·         zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia

Facebook