Odbiór świadectw maturalnych

2020-08-11 22:45

Świadectwa dojrzałości można odbierać od 12 sierpnia 2020 w godz. 8.00 - 15.00 w sekretariacie uczniowskim.

 Absolwenci zobowiązani są do:

– zachowania bezpiecznej odległości

– dezynfekcji rąk

– założenia maseczki zakrywającej nos i usta

– podpisania odbioru świadectwa własnym długopisem.

 

Facebook