Numer konta bankowego Rady Rodziców

Wpłat można dokonać w sekretariacie Szkoły lub na Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 22 1090 1043 0000 0001 3176 1860

Facebook