Wyszukiwarka
Wirtualny spacer
Dzień otwarty

Dzień otwarty

27.04. godz.17.00

BIP

BIP

DZWONKI

1.      800 – 845

2.   850 – 935

3.  945 – 1030

4.  1040 – 1125

5.  1135 – 1220

6.  1235 – 1320

7.  1325 – 1410

8.  1420 – 1505

9.   1510 – 1555

10. 1600 – 1645

Nauczyciele

Przedstawiamy najbardziej przyjazną uczniowi kadrę pedagogiczną z Mieszka! 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 - mgr inż.  Sławomir Zieliński  

Zastępca dyrektora - mgr Beata Biełokozowicz - język rosyjski, informatyka,                                                                                                                doradca zawodowy

Zastępca dyrektora - mgr Lech Pawłowski - pedagog 

mgr Beata Lenart – Kierownik Szkolenia Praktycznego, wychowanie fizyczne 

mgr Mariusz Stańczuk –– Kierownik Szkolenia Praktycznego,  podstawy przedsiębiorczości, historia  

mgr Ewa Grefkowicz– pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Stańczyk - pedagog  

mgr Kamila Krakowiak - pedagog

mgr Anna Dębowska – język polski  

mgr Katarzyna Brzesławska - Krzyszczak -  język polski, informatyka   

mgr Beata Doroś-Woźniak - – język polski  

mgr Agnieszka Jakubowska - język polski, historia 

mgr Ilona Dobrzyńska- język angielski  

mgr Anita Kwiatulska- język angielski  

mgr Anna Szymańska- język angielski

mgr Lana Dalinczuk - język angielski

mgr Małgorzata Pachucka - język niemiecki 

mgr Agata Krzemińska - matematyka, informatyka, przedmioty fryzjerskie  

mgr Irena Mąkosa– matematyka

mgr Magdalena Zagozda– matematyka, przedmioty zawodowe fryzjerskie 

mgr Łukasz Zagozda - fizyka, matematyka

mgr Teresa Pawlik – chemia, fizyka

dr Michał Kacprzak - historia, WOS, biologia 

mgr Marcin Matusiak - bhp, edb 

mgr Magdalena Mrugała - opiekun biblioteki 

mgr Paweł Skuza – wychowanie fizyczne  

mgr Marek Żerański– wychowanie fizyczne, geografia

mgr Anna Wypasek - wychowanie fizyczne

mgr Iwona Kozłowska - wychowanie fizyczne

mgr Halina Nowak - przedmioty zawodowe stolarskie

mgr Katarzyna Rybińska - przedmioty zawodowe fryzjerskie 

Małgorzata Kilarska – przedmioty zawodowe  fryzjerskie  

Tomasz Ołtusek - przedmioty zawodowe fryzjerskie 

Sylwia Skibińska - przedmioty zawodowe fryzjerskie

Renata Bąkiewicz - przedmioty zawodowe fryzjerskie

Mateusz Kukuryk – przedmioty zawodowe fryzjerskie 

mgr Martyna Harabin - przedmioty zawodowe budowlane  

mgr Robert Pyszel - przedmioty zawodowe budowlane 

mgr inż.Andrzej Rafałowski  - przedmioty zawodowe budowlane

mgr Piotr Grzybowski - przedmioty zawodowe budowlane 

mgr Robert Bednarczyk - przedmioty zawodowe – usługi pocztowe 

mgr Joanna Zagalska - przedmioty zawodowe – usługi pocztowe  

mgr Dorota Dobosiewicz-  - przedmioty zawodowe fryzjerskie, kosmetyczne 

Monika Kordowska -  - przedmioty zawodowe kosmetyczne 

Facebook