Nasi uczniowie w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w Zawodzie - Technik Technologii Drewna

2019-03-23 21:36

Aron Puczyłowski, Filip Polakowski, Maciej Cichy i Tobiasz Glok uczestniczyli w VII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sprawny w Zawodzie - Technik Technologii Drewna". Konkurs „Sprawny w Zawodzie” to odbywające się od dwudziestu dwóch lat (po raz siódmy na arenie ogólnopolskiej) przedsięwzięcie mające na celu sprawdzenie i wyróżnienie, posiadających wybitne umiejętności zawodowe w dziedzinie stolarstwa, uczniów szkół zawodowych i techników.
W trakcie zmagań konkursowych nasi chłopcy musieli udowodnić swoją wiedzę teoretyczną i zdolności praktyczne, wykonując prace z użyciem narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi. 

Do konkursu w szranki o tytuł najsprawniejszego stanęło 35 techników technologii drewna z 12 szkół  z miejscowości: Białystok, Gdańsk, Jelenia Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Kielce,  Kraków, Opole, Ostrów Mazowiecka, Oświęcim, Suwałki, Warszawa,  Zwierzyniec.

Przebieg konkursu miał bardzo uroczystą oprawę. Uczestnicy konkursu oraz ich nauczyciele, przedstawiciele władz oświatowych i lokalnych, sponsorzy i zaproszeni goście, m.in. prodziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie dr hab. inż. Piotr Borysiuk zostali powitani przez  ks. Dyrektora Mirosława Gajdę oraz Dyrektora Zakładu Salezjańskiego – Ks. Dariusza Bartocha, a zaproszeni goście skierowali do uczestników krzepiące słowa i życzenia pomyślności w zmaganiach konkursowych. Następnie rozpoczął się test teoretyczny, a po krótkiej przerwie część praktyczna konkursu, która trwała trzy godziny i wymagała od uczestników wyjątkowych umiejętności manualnych.

Po zakończeniu zmagań konkursowych i obiedzie uczestniczyliśmy w  prezentacjach dziekanów Wydziałów Technologii Drewna SGGW w Warszawie oraz UP w Poznaniu. Następnie nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników  połączone z wręczeniem nagród i okolicznościowych dyplomów uczestnictwa i upominków  wszystkim uczniom oraz ich opiekunom. 

Nasi uczniowie spisali się bardzo dobrze. Najwyższe miejsce w ogólnej punktacji (9) zajął Tobiasz Glok, który uzyskał czwarty wynik w części teoretycznej konkursu oraz Maciej Cichy, który osiągnął 7 wynik w części praktycznej (tylko o 1 punkt mniej od laureatów konkursu). Wyniki naszych uczniów są bardzo wysokie, zważywszy, że do konkursu przystąpili uczniowie klas trzecich i czwartych. 

 

Facebook