Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

2.09.2019r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.

21.12.2019r.

Koniec semestru dla klasy IV Technikum

3.

23 – 31.12.2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

4.

2 – 3.01.2020r.

Dni wolne od zajęć

5.

9.01 -10.01. 2020r.

Dni wolne dla klasy IV Technikum

6.

28.01.2020r.

Dzień wolny od zajęć

7.

31.01.2020r.

Koniec I semestru

8.

10 - 23.02.2020r.

Ferie zimowe

9.

9 - 14.04.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna           

10.

24.04.2020r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

11.

12.06.2020r.

Dzień wolny od zajęć

12.

23.06.2020r.

Dzień wolny od zajęć

13.

26.06.2020r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

14.

29.06 - 31.08.2020r.

Ferie letnie

Facebook