Informacja - nauka zdalna przedłużona do 3 stycznia 2021r.

2020-11-29 20:40

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. informujemy, że nauka zdalna została przedłużona do 3 stycznia 2021r.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami od 30.11.2020r. uczęszczają na zajęcia praktyczne do pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”

Facebook