Eko Marzec nadciąga

2020-02-03 12:02

Ogłaszamy konkurs na najlepszy pokaz slajdów dotyczący ekologii. Wybierzemy najlepszą prezentację, którą nagrodzimy.

Regulamin Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Jestem EKO”

 1. Cele konkursu:

        zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej

        propagowanie idei proekologicznego stylu życia

 2.Termin konkursu: 03.02.20r. - 06.03.20r.

 3. Ogólne zasady konkursu:

        Wykonaj pokaz slajdów z opisem i zdjęciami. Pamiętaj o korzystaniu z legalnych źródeł informacji (np. darmowych zdjęć).

        Prezentacja powinna zawierać minimum 10 slajdów z animacją

        Slajd tytułowy powinien zawierać imię i nazwisko oraz tytuł pracy konkursowej. Slajdy możesz (ale nie musisz) wykonać zgodnie z punktami:

 1.  Pojęcie ekologii

 2.  Segregacja śmieci

 3. Ekologia na świecie – przykłady państw ekologicznych (innowacyjne rozwiązania, jakie stosują) i nieekologicznych.

 4. Jak działalność człowieka wpływa negatywnie na przyrodę?

5. Przykłady destrukcyjnej działalności człowieka.

 6. Życie codzienne - co jest eko, a co nie? (w domu, w pracy, w szkole)

 7. Co trzeba zrobić, aby zwiększyć świadomość ekologiczną?

 8. Co Ty robisz, aby dbać o swoje środowisko?

Prace należy dostarczyć najpóźniej do 06.03.2020r. na pendrive do p. Agaty Krzemińskiej.

Informacja o laureatach, terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród zostanie przekazana w trakcie apelu ekologicznego pod koniec marca.

      #trashtag Challenge Wielkie sprzątanie świata – konkurs grupowy, w którym biorą udział wszystkie klasy technikum i szkoły branżowej. Posprzątaj kawałek terenu, zrób zdjęcia przed i po. Jako pierwsza podjęła wyzwanie klasa IITF, która rzuca wyzwanie klasie……. ??? J.

Informacji o konkursach i działaniach szukajcie na tablicach informacyjnych na holu głównym.

 

Facebook