Wyszukiwarka
DLA KANDYDATÓW

SPOTKANIE INFORMACYJNE

18 MARCA 2020r.

o godz. 17.00

(jeszcze w szkole

ul. Mieszka I nr 7)

 

ODWOŁANE!!!

BIP

BIP

DZWONKI

 

1.      745 – 830

2.   835 – 920

3.  930 – 1015

4.  1025 – 1110

5.  1120 – 1205

6.  1220 – 1305

7.  1310 – 1355

8.  1405 – 1450

9.   1500 – 1545

10. 1550 – 1635

 

Egzaminy semestralne w SP 36

2020-06-03 22:52

Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu semestralnego w warunkach zagrożenia

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.

Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

 

Semestr II tp – technik usług pocztowych

20.06 – sobota

Egzaminy pisemne

godz. 9.00 - prace rozdzielczo – ekspedycyjne

godz. 10.30 - pracownia rozdzielczo – ekspedycyjna

godz. 12.00 - język angielski zawodowy

Egzamin ustny – od godz. 10.00 - podstawy przedsiębiorczości

 

Semestr IIsk – technik usług kosmetycznych

20.06 – sobota

Egzaminy pisemne

godz. 9.00 - kosmetyka

godz. 10.30 - pracownia kosmetyki

Egzamin ustny – od godz. 10.00 - podstawy przedsiębiorczości

                                                       - bezpieczeństwo i higiena pracy

21.06 – niedziela

Egzaminy pisemne

godz. 9.00 - podstawy anatomii, fizjologii i dermatologii

 

Semestr IVsk – technik usług kosmetycznych

20.06 – sobota

Egzaminy pisemne

godz. 9.00 - podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce

godz. 10.30 - kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

Egzamin ustny – od godz. 10.00 - język angielski zawodowy

                                                       - kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

 

21.06 – niedziela

Egzaminy praktyczny

godz. 8.00 - zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

 

Facebook