Wyszukiwarka
DLA KANDYDATÓW

SPOTKANIE INFORMACYJNE

18 MARCA 2020r.

o godz. 17.00

(jeszcze w szkole

ul. Mieszka I nr 7)

 

ODWOŁANE!!!

BIP

BIP

DZWONKI

 

1.      745 – 830

2.   835 – 920

3.  930 – 1015

4.  1025 – 1110

5.  1120 – 1205

6.  1220 – 1305

7.  1310 – 1355

8.  1405 – 1450

9.   1500 – 1545

10. 1550 – 1635

 

Egzaminy semestralne w CXL Lo dla Dorosłych

2020-06-03 22:56

Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu semestralnego w warunkach zagrożenia

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.

Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

 

Semestr II

7.06 – niedziela  - egzaminy pisemne:

godz. 9.00 – j. polski

godz. 10.30 – matematyka

godz. 12.00 – j. angielski

20.06 – sobota egzaminy ustne – od godz. 9.00

j. angielski, biologia, wos, podstawy przedsięb., fizyka, chemia, geografia,   informatyka

21.06 – niedziela egzaminy ustne – od godz. 9.00

historia, j. polski, biologia, wos, geografia, chemia, informatyka,  matematyka

 

Semestr IVA    ,    Semestr  IVB

7.06 – niedziela  - egzaminy pisemne:

godz. 9.00 – j. polski

godz. 10.30 – j. angielski

godz. 12.00 – matematyka

 

Egzaminy ustne – j. polski

20.06 – sobota – egzaminy ustne od godz. 9.00 : matematyka, j. angielski, przyroda,

                                                                                 historia i społeczeństwo

 

21.06 – niedziela – egzaminy ustne od godz. 9.00 : przyroda, historia i społeczeństwo

 

Facebook