Wyszukiwarka
Wirtualny spacer
Dzień otwarty

Dzień otwarty

27.04. godz.17.00

BIP

BIP

DZWONKI

1.      800 – 845

2.   850 – 935

3.  945 – 1030

4.  1040 – 1125

5.  1135 – 1220

6.  1235 – 1320

7.  1325 – 1410

8.  1420 – 1505

9.   1510 – 1555

10. 1600 – 1645

CXL LO dla dorosłych Warszawa

Termin rekrutacji: od 16 maja do 1 lipca 2022r.

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 8 – letnią szkołę podstawową, gimnazjum.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo  ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej  mogą być przyjęci do klasy drugiej liceum.

W procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

W ramach rekrutacji należy złożyć

  •  Wniosek o przyjęcie do szkoły 
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
  • 2 fotografie

Nauka bezpłatna    

Zajęcia w systemie zaocznym odbywają się w sobotę i niedzielę (co 2 tygodnie)

Facebook