Wyszukiwarka
DLA KANDYDATÓW

SPOTKANIE INFORMACYJNE

18 MARCA 2020r.

o godz. 17.00

(jeszcze w szkole

ul. Mieszka I nr 7)

 

ODWOŁANE!!!

BIP

BIP

DZWONKI

 

1.      745 – 830

2.   835 – 920

3.  930 – 1015

4.  1025 – 1110

5.  1120 – 1205

6.  1220 – 1305

7.  1310 – 1355

8.  1405 – 1450

9.   1500 – 1545

10. 1550 – 1635

 

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1

Szkoła na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia, rozpocznie działalność od 1 września 2020roku.

Słuchaczami szkoły mogą być absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej z lat 2015 – 2019.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, (co dwa tygodnie: sobota – niedziela).

Branżowa Szkoła II stopnia kształci w zawodach:

·         technik usług fryzjerskich – dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie fryzjer;

·         technik handlowiec - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca;

·         technik żywienia i usług gastronomicznych - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz;

·         technik technologii żywności - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie cukiernik lub  piekarz;

·         technik robót wykończeniowych w budownictwie - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

·         technik pojazdów samochodowych - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych.

Absolwenci Branżowej Szkoły II stopnia uzyskają wykształcenie średnie branżowe.

Po zdaniu:

·         egzaminu zawodowego otrzymają dyplom technika;

·         egzaminu maturalnego otrzymają świadectwo maturalne.

Wybierając kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia, tytuł technika i wykształcenie średnie uzyskuje się w 5 lat ( 3 lata – Branżowa Szkoła I stopnia + 2 lata – Branżowa Szkoła II stopnia).

W Branżowej Szkole II stopnia można łączyć naukę z pracą.  Nauka w szkole bezpłatna.

W trakcie nauki uczeń realizuje następujące zajęcia edukacyjne:

·         język polski;

·         język angielski;

·         matematyka;

·         informatyka.

Kształcenie zawodowe odbywa się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapisanie się na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Facebook