Aktualności

  • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

    1970-01-01 01:00

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbędzie się   14 stycznia  2016r.

    (kwalifikacje: A.23, A.66,  B.05, B.06, B.18, B.30 oraz  egzaminy poprawkowe dla osób które nie zdały egzaminu w czerwcu 2015r.)

    Termin składania deklaracji -  14 września 2015r.

Facebook