Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 34 im. MIESZKA I

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA

I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

 

ul. Mieszka I nr 7,

03 – 886 Warszawa 

tel.22 679-16-69, 744-24-15, 677-86-29

 www.zs34.pl

e-mail:zs34@edu.um.warszawa.pl

 

W naszym Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przeprowadzamy dokształcanie:

  • młodocianych uczniów zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
  • młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nie uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,
  • doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym
    z potrzeb rynku pracy.
     

NASI UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ:

  • odbywania zajęć w 9 salach wykładowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny,
  •  korzystania z nowoczesnej pracowni komputerowej,
  •  korzystania z książek szkolnej biblioteki.

 

 

Facebook