Nauczyciele

Przedstawiamy najbardziej przyjazną uczniowi kadrę pedagogiczną z Mieszka!

Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 - mgr inż.  Sławomir Zielński

 

Zastępca dyrektora - mgr Beata Biełokozowicz - język rosyjski, informatyka, doradca zawodowy

mgr Beata Lenart – Kierownik Szkolenia Praktycznego, wychowanie fizyczne

mgr inż. Teresa Pawlik –– Kierownik Szkolenia Praktycznego,  geografia, fizyka 

mgr Ewa Grefkowicz– pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie 

mgr Lech Pawłowski – pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie 

mgr Anna Dębowska – język polski 

mgr Aleksandra Dmowska – język polski, EDB

mgr Katarzyna Brzesławska - Krzyszczak -  język polski, informatyka  

mgr Beata Doroś-Woźniak - – język polski 

mgr Agnieszka Jakubowska - język polski, historia

mgr Ilona Dobrzyńska- język angielski 

mgr Anita Kwiatulska- język angielski 

mgr Anna Szymańska- język angielski

mgr Anna Fularczyk – język angielski 

mgr Danuta  Tryniszewska  - język rosyjski

mgr Małgorzata Pachucka - język niemiecki

mgr Agata Krzemińska - matematyka, informatyka, przedmioty fryzjerskie 

mgr Irena Mąkosa– matematykaprzedmioty zawodowe

mgr Magdalena Ołdak– matematyka, przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Łukasz Zagozda - fizyka, matematyka 

mgr Wiesława Dziklińska –  WOK 

dr Michał Kacprzak - historia, WOS, biologia

mgr Mariusz Stańczuk – historia, podstawy przedsiębiorczości, religia 

mgr Marcin Matusiak - bhp, edb

mgr Magdalena Mrugała - opiekun biblioteki

mgr Luiza Własienko - biologia

mgr Danuta Jeziorkowska- geografia

mgr Renata Ładoś – podstawy przedsiębiorczości 

mgr Paweł Skuza – wychowanie fizyczne 

mgr Marek Żerański– wychowanie fizyczne, geografia 

mgr Halina Nowak - przedmioty zawodowe stolarskie

Małgorzata Kilarska – przedmioty zawodowe  fryzjerskie 

mgr Tomasz Ołtusek - przedmioty zawodowe fryzjerskie 

Sylwia Skibińska - przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Martyna Harabin - przedmioty zawodowe budowlane 

mgr Robert Pyszel - przedmioty zawodowe budowlane

inż.Andrzej Rafałowski  - przedmioty zawodowe budowlane

mgr Robert Bednarczyk - przedmioty zawodowe – usługi pocztowe

mgr Joanna Zagalska - przedmioty zawodowe – usługi pocztowe

mgr Dorota Dobosiewicz-  - przedmioty zawodowe fryzjerskie, kosmetyczne

Monika Kordowska -  - przedmioty zawodowe kosmetyczne

mgr Wojciech Dąbrowski -  - przedmioty zawodowe  

Facebook