Nauczyciele

Przedstawiamy najbardziej przyjazną uczniowi kadrę pedagogiczną z Mieszka!

Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 - mgr Mieczysław Pietrucha
 

(to ten Pan na zdjęciu obok) 

Zastępca dyrektora – mgr inż. Sławomir Zieliński – EDB 

Zastępca dyrektora - mgr Beata Biełokozowicz - język rosyjski, informatyka, doradca zawodowy

 

mgr Beata Lenart – Kierownik Szkolenia Praktycznego, wychowanie fizyczne

mgr inż. Teresa Pawlik –– Kierownik Szkolenia Praktycznego,  geografia, fizyka 

mgr Ewa Grefkowicz– pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie 

mgr Lech Pawłowski – pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie 

mgr Anna Dębowska – język polski 

mgr Aleksandra Dmowska – język polski, EDB

mgr Katarzyna Brzesławska - Krzyszczak -  język polski, informatyka  

mgr Beata Doroś-Woźniak - – język polski 

mgr Agnieszka Jakubowska - język polskihistoria

mgr Ilona Dobrzyńska- język angielski 

mgr Aneta Kędra- język angielski 

mgr Anna Szymańska- język angielski

mgr Anna Fularczyk – język angielski 

mgr Danuta  Tryniszewska  - język rosyjski

mgr Agata Krzemińska - matematyka, informatyka, przedmioty fryzjerskie 

mgr Irena Mąkosa– matematykaprzedmioty zawodowe

mgr Magdalena Ołdak– matematyka, przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Łukasz Zagozda - fizyka, matematyka 

mgr Wiesława Dziklińska – WOS, WOK, historia i społeczeństwo

mgr Mariusz Stańczuk – historia, podstawy przedsiębiorczości, religia 

dr Michał Kacprzak - historia, etyka, opiekun biblioteki

mgr Luiza Własienko - biologia

mgr Kamila Rytel- geografia

mgr Renata Ładoś – podstawy przedsiębiorczości 

mgr Paweł Skuza – wychowanie fizyczne 

mgr Marek Żerański– wychowanie fizyczne 

mgr Halina Nowak - przedmioty zawodowe stolarskie

Małgorzata Kilarska – przedmioty zawodowe  fryzjerskie 

Tomasz Ołtusek - przedmioty zawodowe fryzjerskie 

Sylwia Skibińska - przedmioty zawodowe fryzjerskie

mgr Małgorzata Kocik  - przedmioty zawodowe budowlane 

mgr Robert Pyszel - przedmioty zawodowe budowlane

mgr inż.Andrzej Rafałowski  - przedmioty zawodowe budowlane

mgr Robert Bednarczyk - przedmioty zawodowe – usługi pocztowe

mgr Joanna Zagalska - przedmioty zawodowe – usługi pocztowe

mgr Dobosiewicz Dorota -  - przedmioty zawodowe – usługi kosmetyczne

mgr Musiałowska Edyta -  - przedmioty zawodowe – usługi kosmetyczne

mgr Wojciech Dąbrowski -  - przedmioty zawodowe  

Facebook