Wyszukiwarka
DZWONKI

1.    800  -       845

2.    855  -       940

3.    950  -     1035

4.   1045  -    1130

5.   1140  -    1225

6.   1240  -    1325

7.  1335  -    1420

8.  1430  -   1515

9.  1520  -   1605

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Saj-Żukowska

e-mail: IOD_js@dbfotargowek.pl 

Kondolencje

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha 

 

Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 34     im. Mieszka I

Szkoła wielozawodowa Warszawa

Galeria

Naprawa samochodu

Naprawa samochodu

Mechanik

Mechanik

Sprzedawca

Sprzedawca

Szkoła wielozawodowa w Warszawie oferuje swoim uczniom wiele klas o różnym profilu. Przygotowany tok nauki oraz dostosowane do potrzeb zajęcia i praktyki mają przygotować ucznia do wykonywania w przyszłości wybranego przez niego zawodu. Szeroka oferta edukacyjna szkoły wielozawodowej w Warszawie daje bardzo duże możliwości kształcenia się w kierunkach, które dzisiaj są bardzo potrzebne na rynku pracy. Zwracamy szczególną uwagę na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce oraz edukację na wielu płaszczyznach w obszarze wybranego zawodu.

Uczeń w trakcie nauki:

 • 2 razy w tygodniu uczęszcza na zajęcia w szkole
 • 3 razy w tygodniu uczęszcza na zajęcia praktyczne

Uczeń podpisuje z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W trakcie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie:

 • w I klasie – nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia
 • w II klasie – nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia
 • w III klasie – nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia

Mechanik pojazdów samochodowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • podstawy konstrukcji maszyn
 • technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych
 • przepisy ruchu drogowego w kategorii B
 • technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • działalność gospodarcza branży samochodowej
 • język obcy w branży samochodowej

Kwalifikacje zawodowe nabyte w trakcie nauki:

MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - Egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec II semestru klasy III.

Zajęcia praktyczne: autoryzowane serwisy samochodowe, warsztaty samochodowe

Kucharz

Szczególnie promowany w ostatnich czasach zawód również jest w naszej ofercie edukacyjnej. Zawodówka kucharz w Warszawie jest szansą na odbycie praktyk, a następnie również podjęcie pracy w znanych i szanowanych restauracjach i hotelach w samej stolicy naszej kraju.

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • działalność gospodarcza w gastronomii
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • język obcy zawodowy

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

TG.07 -Sporządzanie potraw i napojów - Egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec II semestru klasy III

Zajęcia praktyczne: restauracje, hotele

Sprzedawca

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Towar jako przedmiot handlu
 • Organizacja i techniki sprzedaży
 • Obsługa klientów
 • Przedsiębiorca w handlu
 • Język obcy w działalności handlowej

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

AU.20 – Prowadzenie sprzedaży - Egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec II semestru klasy III

Zajęcia praktyczne: sklepy firmowe,

Blacharz samochodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy technik wytwarzania w blacharstwie
 • Technologia napraw nadwozi samochodowych
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język obcy w branży mechanicznej

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

MG.24 – Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych - Egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec II semestru klasy III

Zajęcia praktyczne: zakłady blacharskie, auto-serwisy

Cukiernik

Przedmioty w kształceniu zawodowym;

 • Technika w produkcji cukierniczej
 • Technologie produkcji cukierniczej
 • Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
 • Język obcy w produkcji cukierniczej

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

TG.04 – produkcja wyrobów cukierniczych - Egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec II semestru klasy III

Zajęcia praktyczne: cukiernie

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
 • Technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Działalność gospodarcza w branży samochodowej
 • Język obcy w branży samochodowej

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

MG.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów - Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy III

Zajęcia praktyczne: autoryzowane serwisy samochodowe, warsztaty samochodowe

Elektryk

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Maszyny i urządzenia elektryczne
 • Instalacje elektryczne
 • Działalność gospodarcza w branży elektrycznej
 • Język obcy w branży elektrycznej

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

EE.05 – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych - Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy III

Lakiernik samochodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy techniki wytwarzania
 • Technologia prac lakierniczych
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język obcy w branży mechanicznej

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

MG.27 - wykonywanie prac lakierniczych - Egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec II semestru klasy III

Zajęcia praktyczne: serwisy samochodowe, warsztaty samochodowe

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Podstawy budownictwa
 • Sieci komunalne
 • Instalacje sanitarne
 • Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym
 • Język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

BD.05 – wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych - Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy II

 

Piekarz

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Technika w produkcji piekarskiej
 • Technologie produkcji piekarskiej
 • Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
 • Język obcy w produkcji piekarskiej

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

TG.03 – produkcja wyrobów piekarskich - Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy III

Stolarz

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Technologia wyrobów stolarskich
 • Rysunek zawodowy w stolarstwie
 • Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych
 • Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym
 • Język obcy w zawodowy w przemyśle drzewnym

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

AU.15 -  Wytwarzanie wyrobów stolarskich - Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec klasy III

Facebook