Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

4.09.2017r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2.

22.12.2017r.

Koniec semestru dla klasy IV Technikum

3.

23 – 31.12.2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

4.

10.01 -11.01. 2018r.

Dni wolne dla klasy IV Technikum

5.

12.01.2018r.

Koniec I semestru

6.

15  -  28.01. 2018r.

Ferie zimowe

7.

29.03 - 03.04.2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna                       

8.

27.04.2018r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

9.

30.04.2018r.

Dzień wolny od zajęć.

10.

02.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć.

11.

04.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć.

12.

08.05.2018r.

Dzień wolny od zajęć.

13.

01.06.2018r.

Dzień wolny od zajęć

14.

19.06.2018r.

Dzień wolny od zajęć

15.

22.06.2018r.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

16.

24.06 - 31.08.2018r.

Ferie letnie

Facebook