Informacje nieudostępniane w BIP

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Klubu Kultury „MARYIN” w Warszawie znajdują się na stronie internetowej www.klubmarysin.pl.


Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198).
Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Zespołu Szkół nr 34 proszone są o zgłoszenie tego na piśmie.

Facebook