Dzień Mieszka I

2018-03-25 22:38

23 marca 2018 roku odbył się po raz pierwszy w naszej szkole Dzień Mieszka I. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs wiedzy o Mieszku I i o naszej szkole.

Pytania dotyczyły zarówno zagadnień historycznych jak i faktów z życia szkoły. W rozgrywkach wzięło udział sześć drużyn z Technikum i Szkoły Branżowej.

1) Aron Puczyłowski i Michał Nagraba z klasy I TBD                             

2) Aleksander Puk i Piotr Choroś z klasy II TBD

3) Aleksandra Witowska i Aleksandra Łapińska z klasy 3 T

4) Łukasz Bury i Artur Smirnow z klasy 4 T

5) Damian Mil i Anna Pierścieniak z klasy II TF

6) Julia Piotrowicz i Oliwia Gadomska z klasy 1 c/d

Odpowiedzi drużyn oceniało Jury w składzie:

Pani wicedyrektor – Beata Biełokozowicz

Pan Robert Pyszel

Pan Lech Pawłowski

Walka była bardzo wyrównana jednak statuetkę „Super Mieszka” z rąk pana dyrektora Mieczysława Pietruchy odebrali Damian Mil i Anna Pierścieniak z klasy II TF. Swoimi odpowiedziami pokonali przeciwników i zajęli pierwsze miejsce.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wspólnej zabawy w przyszłym roku.

Facebook