Dzień Edukacji Narodowej

2018-10-15 21:33

W miniony piątek odbyło się w naszej szkole uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czyli Dnia Nauczyciela. Uczestniczyli w nim nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły.

Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce

Cyprian Kamil Norwid

Uczniowie wyrazili wdzięczność za codzienną pracę, trud i poświęcenie, przygotowując występ artystyczny zabarwiony dużą dawką humoru. Po skończonym przedstawieniu przewodniczący Samorządu Uczniowskiego złożył dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi podziękowania za starania, które wkładają w wychowanie i edukację uczniów oraz życzył radości, wytrwałości i sił do dalszej pracy.  

Uroczystość podsumował Pan Dyrektor Sławomir Zieliński, składając wszystkim zebranym serdeczne życzenia.

Facebook