Dyrekcja Szkoły

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

Dyrektor Szkoły:

  

 Sławomir Zieliński 

Wicedyrektor:

Beata Biełokozowicz

 

Kierownicy Szkolenia Praktycznego

Beata Lenart

Teresa Pawlik

 

 

 

Facebook