Dyrekcja Szkoły

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

Dyrektor Szkoły:

  

Mieczysław Pietrucha

 

Wicedyrektorzy:

 

Sławomir Zieliński

Beata Biełokozowicz

 

Kierownicy Szkolenia Praktycznego

 

Beata Lenart

Teresa Pawlik

 

 

 

Facebook