Kondolencje

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

 że dnia 24 grudnia 2018r.

po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I

 

Ś.P. Pan Mieczysław Pietrucha

 

 

Łączymy się z pogrążoną w smutku Rodziną

i składamy wyrazy współczucia

 

Pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół

CXL LO dla dorosłych Warszawa

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych daje możliwość uzyskania wykształcenia średniego i zdania egzaminu maturalnego.

Liceum zaoczne - dla kogo?

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, dlatego jest to dobra okazja do zdobycia średniego wykształcenia bez rezygnacji z pracy i swoich codziennych obowiązków. Naukę w LO dla dorosłych może podjąć każdy, kto w dniu rozpoczęcia zajęć:

 • Ukończył ośmioletnią szkołę podstawową
 • Ukończył gimnazjum
 • Ukończył zasadniczą szkołę zawodową
 • lub przerwał naukę w szkole średniej

LO dla Dorosłych - system kształcenia

Nauka w LO trwa 3 lata (sześć semestrów). Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę przeciętnie co 2 tygodnie. Absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od trzeciego semestru.

Przedmioty w kształceniu ogólnym (nauczane na poziomie podstawowym w semestrach I i II):

 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Informatyka
 • j. polski (nauczany w sem. I – VI)
 • j. angielski lub j. rosyjski (nauczany w sem. I – VI): obowiązkowo wymagany jest jeden język obcy. Jest ona nauczany w celu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.
 • matematyka (nauczana w sem. I – VI)

przedmioty na poziomie rozszerzonym:

 • j. polski
 • matematyka

przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo
 • przyroda

Liceum dla Dorosłych Warszawa - przyjdź, poznaj nas bliżej i rozpocznij naukę w renomowanej szkole. Wciągu 3 lat posiądziesz stosowną wiedzę, która pozwoli Ci przystąpić do egzaminu dojrzałości i otrzymać pozytywny wynik. Wykształcenie średnie otwiera dodatkowe drzwi kariery i pozwala na podjęcie studiów i dalsze kształcenie.

Facebook