CXL LO dla dorosłych Warszawa

 

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 8 – letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub branżową szkołę I stopnia.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo  ukończenia branżowej szkoły I stopnia  mogą być przyjęci do klasy drugiej liceum.

W procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nie są przeprowadzane egzaminy wstępne.

W ramach rekrutacji należy złożyć

  •  Wniosek o przyjęcie do szkoły 
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla
  •  3 fotografie

 Nauka bezpłatna    Zajęcia w systemie zaocznym odbywają się w sobotę i niedzielę (przeciętnie co 2 tygodnie)

Facebook