Aktualności

 • ULOTKA_wrzesien2020_.jpg

  Wszechnica edukacyjna

  2020-09-07 21:53

  Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Domowa strefa napięć”. Wykład w formie on-line odbędzie się 14 września b.r. o godz. 18:00. Spotkanie poprowadzi dr Marek Kaczmarzyk - jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki.

  Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 11 września b.r.

 • Zebrania z rodzicami

  2020-09-06 14:52
 • Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  2020-09-05 21:23
 • Odbiór świadectw i dyplomów zawodowych

  2020-08-31 12:15

  Informujemy, że odbiór świadectw egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów będzie  od 2 września (środa)

 • Bezpieczny_powrot_do_szkoly-rodzice[1].jpg

  Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół 34 im. Mieszka I w czasie zagrożenia epidemicznego

  2020-08-30 21:17
 • Słuchacze szkół dla dorosłych

  2020-08-25 17:55

  Słuchacze szkół dla dorosłych – CXL Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły II stopnia nr 1, Szkoły Policealnej nr 36 rozpoczynają zajęcia w pierwszy weekend września.

  5.09 (sobota) – godz. 8.30

  6.09 (niedziela) – godz. 8.00

 • Informacja dyrektora CKE z 11 sierpnia 2020 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

  2020-08-11 22:49

  Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu.

  Aby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. (piątek) do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana)1. Wzór oświadczenia jest załączony do niniejszej informacji (dla egzaminu w „nowej” i „starej” formule).

  Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie internetowej macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 sierpnia br.

  Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się

  8 września 2020 r. o godz. 14:00.   

   Informacja dyrektora CKE z 11 sierpnia dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

 • Odbiór świadectw maturalnych

  2020-08-11 22:45

  Świadectwa dojrzałości można odbierać od 12 sierpnia 2020 w godz. 8.00 - 15.00 w sekretariacie uczniowskim.

   Absolwenci zobowiązani są do:

  – zachowania bezpiecznej odległości

  – dezynfekcji rąk

  – założenia maseczki zakrywającej nos i usta

  – podpisania odbioru świadectwa własnym długopisem.

   

 • Koniec roku szkolnego- list Dyrektora Szkoły

  2020-06-25 23:30

  Szanowni Państwo,

  Uczniowie i Rodzice

  Rozpoczynamy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Rok szkolny 2019/20 był dla wszystkich bardzo trudny. Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Ale dzięki wzmożonemu wysiłkowi wszystkich, dokończyliśmy rok szkolny.

  Już rozpoczynamy przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021. W okresie wakacji czeka nas przeprowadzka do nowego budynku szkoły przy ul. Piotra Wysockiego 51.

  To dzięki inicjatywie i staraniom śp. Dyrektora Mieczysława Pietruchy, władze dzielnicy Warszawa Targówek podjęły decyzję o inwestycji w wysokości 22 000 000 złotych.

  Wreszcie Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I będzie miał WŁASNĄ SIEDZIBĘ, na którą czekaliśmy od kilku lat z wielkim utęsknieniem. W nowym budynku będziemy mieli do dyspozycji dwukrotnie większą powierzchnię pomieszczeń, nowe wyposażenie, dużą własną salę gimnastyczną, siłownię, a przede wszystkim lepszą lokalizację.

  Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

   

                                                                                                                          Z pozdrowieniami

                                                                                   

                                                                                                         Sławomir Zieliński

           Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I

 • Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

  2020-06-25 18:21

  Od 29 czerwca br. zostały przywrócone zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Facebook